Çevre Politikamız

- Üst Yönetimce desteklenen, tüm çalışanlarca benimsenen, uygulanan, gözden geçirilen ve sürekli iyileştirilen bir Çevre Yönetim Sistemi’ne sahip olmak

- Çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli çalışmaları ve kuruluşumuzun tabi olduğu yasalara uyumu sağlamak

- Personeli çevre konusunda eğitip bilinçlenmesini sağlayarak çevresel bir firma kültürü oluşturmak

- Çevre politikasını uygularken, tüm personelimizle işbirliği içinde çalışarak, her türlü gayret ve çabayı göstererek belirlenen hedeflere ulaşmak