Kalite Politikamız

NESAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. olarak amacımız, müşteri beklentilerini; kalite ve fiyatı göz önünde bulundurarak, istenen miktar ve sürede karşılayabilmek için geçmiş bilgi ve tecrübelerimizi de kullanarak yönetim sistemleri kurmak, uygulamak ve sürekli geliştirmektir.

 

Kalite politikası doğrultusunda hedeflenen amaca ulaşmak;

  • Tüm iyileştirme çalışmalarının sonuçlarının analiz edilerek sisteme kalıcı olarak yerleştirilmesi,
  • Tedarikçilerimizle birlikte sürekli iyileştirme sürecinin sürekliliğinin sağlanması,
  • Tüm çalışanların firma amaç, hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitim ihtiyaçlarının karşılanarak farkındalık yaratılması ve kalite bilincinin yaygınlaştırılması,
  • Tüm çalışanların, üretimin tüm aşamalarına aktif olarak katılımının sağlanması ve çalışan memnuniyetinin sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesi,
  • Çevre değerlerinin korunması hedefiyle; doğal kaynakların tüketimini ve hammadde sarfiyatını en aza indirerek, tüm çalışanlarda çevre bilincinin geliştirilmesinin sağlanması,
  • İş sağlığı ve güvenliği konularında yasal mevzuatlara uygun, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanırken, çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesinin sağlanması  ile mümkün olacaktır.

 

Kalite yönetim sistemi ve müşteri beklentilerinin karşılanması, belirlenmiş hedeflerin gerçekleştirilmesi için tüm çalışanların katılımı ve gelişimiyle gerçekleşecektir.