Misyonumuz

- Müşteri memnuniyeti prensibi üzerine çalışan ve farklılık yaratan rekabetçi anlayışı benimseyen,

- Sektörünü ihtiyaçlarını anlayan ve piyasa gerekliliklerini doğru şekilde yerine getiren,

- Müşterilerinin taleplerini bilen ve yeni talepleri tanımlayıp, bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen,

- Yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan,

- Üretim, sevkiyat ve kalite anlamında sektöründe lider olan

- Otomotiv sektöründe yer alan OE firmalar için her anlamda bir çözüm ortağı olmayı hedefleyen, bir firma olmaktır.

Vizyonumuz

Yurt içi ve yurt dışında otomotiv sektöründe yer alan OE firmalarına değerli çözümler sunan, teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayan, değişimi yönlendiren, çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutan, müşterilerinin birinci derecede tercih ettiği, sektöründe öncü olan ve kalite esaslı çalışan bir firma olmaktır.

Kalite politikası

NESAN OTOMOTİV A.Ş. olarak amacımız, müşteri beklentilerini; kalite ve fiyatı göz önünde bulundurarak, istenen miktar ve sürede karşılayabilmek için geçmiş bilgi ve tecrübelerimizi de kullanarak yönetim sistemleri kurmak, uygulamak ve sürekli geliştirmektir.

 

Kalite politikası doğrultusunda hedeflenen amaca ulaşmak;

  • Tüm iyileştirme çalışmalarının sonuçlarının analiz edilerek sisteme kalıcı olarak yerleştirilmesi,
  • Tedarikçilerimizle birlikte sürekli iyileştirme sürecinin sürekliliğinin sağlanması,
  • Tüm çalışanların firma amaç, hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitim ihtiyaçlarının karşılanarak farkındalık yaratılması ve kalite bilincinin yaygınlaştırılması,
  • Tüm çalışanların, üretimin tüm aşamalarına aktif olarak katılımının sağlanması ve çalışan memnuniyetinin sürekli izlenmesi ve iyileştirilmesi,
  • Çevre değerlerinin korunması hedefiyle; doğal kaynakların tüketimini ve hammadde sarfiyatını en aza indirerek, tüm çalışanlarda çevre bilincinin geliştirilmesinin sağlanması,
  • İş sağlığı ve güvenliği konularında yasal mevzuatlara uygun, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanırken, çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesinin sağlanması  ile mümkün olacaktır.

 

Kalite yönetim sistemi ve müşteri beklentilerinin karşılanması, belirlenmiş hedeflerin gerçekleştirilmesi için tüm çalışanların katılımı ve gelişimiyle gerçekleşecektir.